DGH
Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

 

 

fb-art

Fractievergaderingen

Hieronder vindt u een overzicht van de openbare fractievergaderingen van DGH. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en worden in verband met het coronavirus online gehouden. Wilt u de vergadering bijwonen? Ga dan voor meer info en aanmelden naar: secretariaat@dgh-heumen.nl

Ma. 25 mei 2020: vergadering online
Ma. 22 juni 2020: vergadering online

Onderstaande data volgen later!

Ma. ? september 2020
Ma. ? oktober 2020
Ma. ? november 2020
Ma. ? december 2020

Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

De laatste Facebook updates

Vandaag was onderstaande ingezonden brief van onze bestuurssecretaris Mieke de Graaff te vinden in de Gelderlander.
-----------

Biomassa en bomen

Vanmorgen hoorde ik tot mijn verbazing in het nieuws op Radio1dat Nederland de gestelde klimaatdoelen niet kan behalen zonder inzet van meer biomassacentrales. Nou ben ik geen wetenschapper die dit met een goed onderbouwde verklaring kan bestrijden, maar er is ook nog zoiets als “gezond verstand” en daar maak ik graag gebruik van.
In Noord Amerika en Canada worden duizenden hectares bos gekapt om in West Europa de biomassa installaties en de houtkachels te voorzien van brandstof. Bomen leveren het, voor onze ademhaling noodzakelijke, O2. Zij vangen het vervuilende CO2 uit de lucht en slaan dit op in hun stam. Bij verbranding komt deze CO2 weer vrij in de lucht. Het gebruik van biomassacentrales zorgt dus voor minder zuurstof en meer kooldioxide in de lucht.

Een van de belangrijkste klimaatdoelstellingen is het verminderen van broeikasgassen, waarvan CO2 de belangrijkste is. De logica om biomassacentrales in te zetten om klimaatverbetering te genereren kan ik dan ook niet volgen.

De beste manier om het klimaat te verbeteren is juist het planten van héél veel bomen. Zij dragen bij aan de volksgezondheid en het welbevinden van mensen. Naast de opname van CO2 en de levering van O2 helpen bomen bij de afvoer van water bij stortbuien en geven zij verkoeling in warme periodes.

In heel Nederland, maar vooral ook in het Rijk van Nijmegen, zijn en worden nog steeds veel bomen gekapt of ze leggen het loodje door storm of onderhoud. Het is de hoogste tijd dat ons land, maar ook onze provinciale en lokale besturen het planten van bomen tot prioriteit verheffen, om zo ons klimaat leefbaar te houden.

M. de Graaff,
Overasselt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

DGH heeft gisteren tijdens de Oordeelvormende raadsvergadering aan het bestuur gevraagd of de gemeente Heumen, in navolging van andere gemeenten, ook mee wil werken aan het bieden van meer fysieke ruimte voor HoReCa terrassen. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een zomerse variant van het winterfestijn op het Kerkplein. Met daarbij uiteraard de in-acht-name van ieders ruimte. Wethouder Schoenaker gaf aan zeker mee te willen denken als er ondernemers zijn die zich met mooie plannen aanmelden!

Bij deze daarom de oproep aan de Heumense HoReCa ondernemers! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Motie: Aanplant bomen in de gemeente Heumen

Voor de komende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 21 april zal DGH de volgende motie indienen met als doel om meer bomen te plaatsen in onze gemeente. Dit o.a. omdat bomen zorgen voor CO reductie, schaduw en opname van regenwater.

Lees hieronder onze motie:

Overwegende dat:

• CO2 reductie en klimaatadaptatie de belangrijkste doelen zijn van het klimaatbeleid,
• bomen in hun bladeren grote hoeveelheden CO2 afvangen en dit in hun stam opslaan,
• bomen een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatadaptatie door het afvangen en afvoeren van hemelwater en daardoor bij hevige regenval wateroverlast verminderen,
• bomen in de zomer door hun schaduw de temperatuur plaatselijk verlagen met 20C,
• bomen bovendien vervuilende stoffen zoals fijnstof, stikstof, ozon en zwavel uit de lucht filteren,
• bomen in het algemeen bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van inwoners,
• in onze gemeente de afgelopen decennia veel bos is gekapt waardoor veel CO-opvang en O2 productie is verdwenen.

Verzoek aan college:

• Om een bomenplan op te stellen met daarin locaties en aantallen te planten bomen per locatie en dit aan de gemeenteraad ter beoordeling voor te leggen,
• Bij toekomstige bouwkundige, landschappelijke en duurzaamheidsprojecten, onder de paragraaf “Duurzaamheid” een bomen plan mee te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie DGH ... See MoreSee Less

View on Facebook

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.