DGH

Setup Menus in Admin Panel

Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Op weg naar 2017

DGH heeft een succesvol politiek jaar achter de rug. Er is veel bereikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld trots op het nieuwe dorpshart in Nederasselt, de herinrichting van de Dorpstraat in Heumen, het voorlopig open blijven van de milieustraat en de concrete bouwplannen voor een hypermodern sportcentrum in Malden (vervanging van de oude Veldschuur, gereed in 2019). Ook in 2017 zal DGH zich blijven inzetten voor alle inwoners van onze gemeente. Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar.

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

fb-art

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor de lokale politiek als toehoorder of deelnemer, dan bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden, enkele dagen voor de raadsvergadering. De data van de fractievergaderingen staan linksonder op deze pagina bij de rubriek: Agenda. Meer informatie? Kijk dan op de gemeentepagina’s van het weekblad ‘1Heumen’, op de Kabelkrant van GL8 of op www.heumen.nl .

Vertrouwen in de kracht van onze inwoners

Zorgen voor voldoende groen in de buurt

Voorzieningen: basis voor vitale, leefbare kernen

Men voelt zich thuis in de wijk

Agenda

DGH-fractievergadering
Do 30 maart  20:00 u.
Gemeentehuis

DGH-fractievergadering
Do 11 mei 20:00 u.
Gemeentehuis

Kiezen voor een lokale partij

DGH is als lokale partij diep geworteld in de gemeenschap. Het initiatief voor onze partij komt vanuit de inwoners zelf zonder partijpolitieke sturing van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en kunnen ons hierdoor onbelemmerd inzetten voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Wij informeren elkaar over de lokale vraagstukken en komen zo tot een gezamenlijk standpunt. Wij nemen de signalen van onze inwoners serieus en betrekken hen graag bij onze besluitvorming. DGH staat voor lokaal maatwerk. Uw steun voor DGH is van vitaal belang!