Setup Menus in Admin Panel

Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Start bouw nieuw sportcentrum in Malden.

De bouw van het sportcentrum is begin september echt begonnen met de aanleg van nieuwe kabels en de plaatsing van een nieuwe Wijktrafo. Want  eind 2019 moet het nieuwe sportcentrum in Malden gereed zijn. Op de plek van De Veldschuur komen 35 nieuwe woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Uiteraard wordt het terrein rondom het nieuwe sportcentrum en de woningen ook opnieuw aangelegd. Zo ontstaat er een prachtig stukje nieuw Malden midden in de wijk Maldens Veld. Een resultaat waarop DGH als grootste fractie binnen de coalitie terecht trots mag zijn!

Lees er alles over in 4 artikelen bij ‘Het laatste nieuws’ op deze pagina.

 

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

fb-art

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor de lokale politiek als toehoorder of deelnemer, dan bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden, enkele dagen voor de raadsvergadering. De data van de fractievergaderingen staan linksonder op deze pagina bij de rubriek: Agenda. Meer informatie? Kijk dan op de gemeentepagina’s van het weekblad ‘1Heumen’, op de Kabelkrant van GL8 of op www.heumen.nl .

Vertrouwen in de kracht van onze inwoners

Zorgen voor voldoende groen in de buurt

Voorzieningen: basis voor vitale, leefbare kernen

Men voelt zich thuis in de wijk

Agenda

DGH-fractievergadering
Wo 1 november  20:00 u.
Gemeentehuis

Algemene Ledenvergadering
Di 14 november 2017 / 20:00 u.
(vanaf 19.45 u. staan thee en koffie klaar)
verenigingsgebouw “Terp”,
Dorpstraat 21  Heumen

DGH-fractievergadering
Do 7 december  20:00 u.
Gemeentehuis

Kiezen voor een lokale partij

DGH is als lokale partij diep geworteld in de gemeenschap. Het initiatief voor onze partij komt vanuit de inwoners zelf zonder partijpolitieke sturing van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en kunnen ons hierdoor onbelemmerd inzetten voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Wij informeren elkaar over de lokale vraagstukken en komen zo tot een gezamenlijk standpunt. Wij nemen de signalen van onze inwoners serieus en betrekken hen graag bij onze besluitvorming. DGH staat voor lokaal maatwerk. Uw steun voor DGH is van vitaal belang!