DGH
Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

 

 

fb-art

Fractievergaderingen

Hieronder vindt u een overzicht van de openbare fractievergaderingen van DGH. De vergaderingen beginnen om 20:00 en worden gehouden in het Gemeentehuis.

Ma. 28 jan. 2019
Ma. 25 feb. 2019
Ma. 25 mrt. 2019
Ma. 15 apr. 2019
Ma. 20 mei. 2019
Ma. 24 jun. 2019
Ma. 23 sep. 2019
Ma. 28 okt. 2019
Ma. 25 nov. 2019
Ma. 16 dec. 2019

Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

De laatste Facebook updates

Donderdagavond 16 januari stond de Duurzaamheidsvisie Grootschalige energie op de agenda. DGH is van mening dat er de nodige aanpassingen gedaan moeten worden aan het collegevoorstel (van VVD, GroenLinks, CDA en D66).

Zo zou er bij de opgave van het aantal duurzaam op te brengen TeraJoule moeten worden uitgegaan van een gemiddeld scenario, in plaats van het door het college aangedragen maximale scenario.

Tevens zou er, wat DGH betreft, eerst gekeken moeten worden naar wat er met zonne-energie, (lucht-, bodem- en water) warmte en waterkracht kan worden opgebracht. Een dergelijke opwekking, in combinatie met waterstof als opslagmechaniek, zal waarschijnlijk al voldoende zijn om de doelstelling van het gemiddelde scenario te behalen.

Pas als blijkt dat voorgaande toch niet afdoende is (en enkel dan), zou er naar windenergie gekeken moeten worden. Bij de plaatsing van windmolens gaan wij uit van het voorzorgprincipe en willen wij daarom voldoende afstand houden tot de woonkernen (min 900m) en tevens een maximum stellen aan de hoogte (max. 150m)en het aantal windmolens (zeg 2 clusters van max. 3 molens).

Wat DGH betreft moet er verder niet enkel naar de nu beoogde locatie langs de A73 worden gekeken, maar ook naar andere locaties, waarbij er minder overlast / schade ontstaat voor bewoners of natuur.

NB. Gelet op het lage infrasone geluid van windmolens moet duidelijk rekening gehouden met de meestal Westelijke windrichting. ... See MoreSee Less

View on Facebook

DGH heeft in de vergadering van donderdag 16 januari aangegeven dat er naast de nu enige aangewezen locatie voor centrale energieopwekking, waarbij met name wordt uitgegaan van opwekking middels windmolens, ook naar alternatieve locaties, zogenaamde zoekgebieden, gekeken zou moeten worden. Hierbij is ook Heumensoord genoemd (waarbij het dan zou gaan om de uiterst Oostelijke grens langs de spoorlijn). DGH is in eerste instantie geen voorstander van de plaatsing van windmolens, dus ook niet in het Heumensoord, maar vindt dat locaties niet bij voorbaat op verkeerde gronden uitgesloten moeten worden. Uiteraard moet er voor elke locatie juiste afwegingen worden gemaakt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Allereerst aan iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Onze openbare fractievergaderingen vinden plaats op maandag 20 januari, 17 februari en 16 maart. Aanvang betreft 20:00. Plaats: het Gemeentehuis te Malden (volg aanwijzing bij de ingang).

We hopen u te mogen begroeten! ... See MoreSee Less

View on Facebook

DGH wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2020 ... See MoreSee Less

View on Facebook

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.