DGH
Sunflower-Field

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

imgp1010_Slide home desktop

Heumen

Malden_(Gld,_NL)_town_hall_municipality_of_Heumen

Malden

Overasselt,_dorpszicht_foto1_2010-03-22_16.39

Overasselt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nederasselt

Welkom

Als inwoner van de gemeente Heumen wilt u zich goed kunnen oriënteren op wat uw dorp en uw gemeente u te bieden hebben. Om inzicht te krijgen in hetgeen de politiek voor u kan betekenen, is het goed is dat u ook op de hoogte bent van wat de politieke partijen in onze gemeente voorstaan. Zij nemen immers besluiten over zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Deelnemen

Heeft u belangstelling voor de lokale politiek als toehoorder of deelnemer, dan bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden op de donderdag voorafgaande aan de raadsvergadering. Zie hiervoor ook de publicaties in Regiodiek, de Kabelkrant en op www.heumen.nl .

Vertrouwen in de kracht van onze inwoners

Zorgen voor voldoende groen in de buurt

Voorzieningen: basis voor vitale, leefbare kernen

Men voelt zich thuis in de wijk

DGH

Kiezen voor een lokale partij

DGH is als lokale partij diep geworteld in de gemeenschap. Het initiatief voor onze partij komt vanuit de inwoners zelf zonder partijpolitieke sturing van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en kunnen ons hierdoor onbelemmerd inzetten voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Wij informeren elkaar over de lokale vraagstukken en komen zo tot een gezamenlijk standpunt. Wij nemen de signalen van onze inwoners serieus en betrekken hen graag bij onze besluitvorming. DGH staat voor lokaal maatwerk. Uw steun voor DGH is van vitaal belang!

Malden is een plaats in de gemeente Heumen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is met 11.472 inwoners (peildatum 1 januari 2015) de grootste kern van de gemeente. Ook is hier het gemeentehuis gevestigd.

 

Nederasselt is een klein landelijk dorp dat ligt in de Nederlandse provincie Gelderland. Naast Nederasselt behoren Heumen, Malden en Overasselt tot deze gemeente, waarvan het gemeentehuis in Malden staat.

Overasselt is een plaats in de Nederlandse gemeente Heumen, provincie Gelderland. Het is gelegen aan de Maas. Ten westen van de plaats ligt het dorp Nederasselt, ten oosten ligt Heumen, en ten noorden de stad Nijmegen.

Heumen is een plaats in de gemeente Heumen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp ligt tussen Malden enOverasselt en telt 1575 inwoners. Ook al draagt de gemeente de naam van het dorp Heumen, toch staat het gemeentehuis niet in het dorp.