DGH
Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Welkom

Welkom op de website van Democraten Gemeente Heumen. DGH vindt het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente via deze website kennis kunnen nemen van de DGH-standpunten van DGH-fractie en DGH-bestuur.

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

fb-art

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor de lokale politiek als toehoorder of deelnemer, dan bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden op de donderdag voorafgaande aan de raadsvergadering. Zie hiervoor ook de publicaties in 1Heumen, de Kabelkrant en op www.heumen.nl .

Vertrouwen in de kracht van onze inwoners

Zorgen voor voldoende groen in de buurt

Voorzieningen: basis voor vitale, leefbare kernen

Men voelt zich thuis in de wijk

Agenda

DGH-fractievergadering
22 september 20:00 uur
Gemeentehuis

DGH-fractievergadering
13 oktober 20:00 uur
Gemeentehuis

Kiezen voor een lokale partij

DGH is als lokale partij diep geworteld in de gemeenschap. Het initiatief voor onze partij komt vanuit de inwoners zelf zonder partijpolitieke sturing van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en kunnen ons hierdoor onbelemmerd inzetten voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Wij informeren elkaar over de lokale vraagstukken en komen zo tot een gezamenlijk standpunt. Wij nemen de signalen van onze inwoners serieus en betrekken hen graag bij onze besluitvorming. DGH staat voor lokaal maatwerk. Uw steun voor DGH is van vitaal belang!