Setup Menus in Admin Panel

Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Democraten Gemeente Heumen als grootste partij buitenspel!

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad hebben de politieke partijen hun adviezen voor de samenstelling van een nieuwe coalitie afgegeven aan de informateur. De informateur adviseert op basis hiervan dat CDA, D66, Groen Links en VVD gesprekken aangaan om een coalitieakkoord tot stand te brengen. Democraten Gemeente Heumen (DGH) zit daar als veruit grootste partij niet bij. Bij ‘Het laatste nieuws’ op deze pagina vind je de link naar de volledige persverklaring.

 

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

fb-art

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor de lokale politiek als toehoorder of deelnemer, dan bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden, enkele dagen voor de raadsvergadering. De data van de fractievergaderingen staan linksonder op deze pagina bij de rubriek: Agenda. Meer informatie? Kijk dan op de gemeentepagina’s van het weekblad ‘Via Heumen’, op de Kabelkrant van GL8 of op www.heumen.nl .

Bestuur dicht bij de mensen

Bevorderen duurzaamheid

Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Agenda

24 februari 2018 Start van de verkiezingscampagne voor de Gemeenteraad 2018-2022

Kiezen voor een lokale partij

DGH is als lokale partij diep geworteld in de gemeenschap. Het initiatief voor onze partij komt vanuit de inwoners zelf zonder partijpolitieke sturing van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en kunnen ons hierdoor onbelemmerd inzetten voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Wij informeren elkaar over de lokale vraagstukken en komen zo tot een gezamenlijk standpunt. Wij nemen de signalen van onze inwoners serieus en betrekken hen graag bij onze besluitvorming. DGH staat voor lokaal maatwerk. Uw steun voor DGH is van vitaal belang!