Setup Menus in Admin Panel

Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Democraten Gemeente Heumen dit jaar goed op weg!

In de gemeente Heumen is veel werk aan de winkel en DGH is blij daar als collegepartij mede een stempel op te kunnen drukken. Er is een start gemaakt met de uitvoering van “Hart voor Malden” en nieuwe ideeën voor het Kerkplein worden onderzocht en uitgewerkt. We werken toe naar de bouw van een nieuw sportcomplex met zwembad, sporthal en fitnessfaciliteiten. De bibliotheek is onlangs verhuisd naar een prachtige plek in Maldensteijn en het is DGH wethouder Laurant gelukt een koper te vinden voor de oude locatie. Lees er meer over in het artikel: ‘DGH dit jaar goed op weg!’, te vinden bij ‘Het laatste Nieuws’ rechtsonder op deze pagina.

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

fb-art

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor de lokale politiek als toehoorder of deelnemer, dan bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden, enkele dagen voor de raadsvergadering. De data van de fractievergaderingen staan linksonder op deze pagina bij de rubriek: Agenda. Meer informatie? Kijk dan op de gemeentepagina’s van het weekblad ‘1Heumen’, op de Kabelkrant van GL8 of op www.heumen.nl .

Vertrouwen in de kracht van onze inwoners

Zorgen voor voldoende groen in de buurt

Voorzieningen: basis voor vitale, leefbare kernen

Men voelt zich thuis in de wijk

Agenda

DGH-fractievergadering
D0 28 september  20:00 u.
Gemeentehuis

DGH-fractievergadering
Wo 01 november  20:00 u.
Gemeentehuis

Kiezen voor een lokale partij

DGH is als lokale partij diep geworteld in de gemeenschap. Het initiatief voor onze partij komt vanuit de inwoners zelf zonder partijpolitieke sturing van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en kunnen ons hierdoor onbelemmerd inzetten voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Wij informeren elkaar over de lokale vraagstukken en komen zo tot een gezamenlijk standpunt. Wij nemen de signalen van onze inwoners serieus en betrekken hen graag bij onze besluitvorming. DGH staat voor lokaal maatwerk. Uw steun voor DGH is van vitaal belang!