Setup Menus in Admin Panel

Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Leo Jansen: nieuwe lijsttrekker van DGH!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Democraten Gemeente Heumen op dinsdag 14 november is Leo Jansen gekozen tot lijsttrekker van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Leo was de afgelopen jaren actief als gemeenteraadslid. Hij volgt Ellen de Swart op als het gezicht van DGH. Zij heeft besloten de politiek te verlaten.

Lees er meer over in het artikel bij ‘Het laatste nieuws’ op deze pagina.

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

fb-art

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor de lokale politiek als toehoorder of deelnemer, dan bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden, enkele dagen voor de raadsvergadering. De data van de fractievergaderingen staan linksonder op deze pagina bij de rubriek: Agenda. Meer informatie? Kijk dan op de gemeentepagina’s van het weekblad ‘1Heumen’, op de Kabelkrant van GL8 of op www.heumen.nl .

Vertrouwen in de kracht van onze inwoners

Zorgen voor voldoende groen in de buurt

Voorzieningen: basis voor vitale, leefbare kernen

Men voelt zich thuis in de wijk

Agenda

Algemene Ledenvergadering
Di 14 november 2017 / 20:00 u.
(vanaf 19.45 u. staan thee en koffie klaar)
verenigingsgebouw “Terp”,
Dorpstraat 21  Heumen

DGH-fractievergadering
Do 7 december  20:00 u.
Gemeentehuis

Kiezen voor een lokale partij

DGH is als lokale partij diep geworteld in de gemeenschap. Het initiatief voor onze partij komt vanuit de inwoners zelf zonder partijpolitieke sturing van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en kunnen ons hierdoor onbelemmerd inzetten voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Wij informeren elkaar over de lokale vraagstukken en komen zo tot een gezamenlijk standpunt. Wij nemen de signalen van onze inwoners serieus en betrekken hen graag bij onze besluitvorming. DGH staat voor lokaal maatwerk. Uw steun voor DGH is van vitaal belang!