DGH

Raadscommissies

De gemeenteraad krijgt advies van vier raadscommissies:

In de raadscommissies zitten raadsleden en burgerraadsleden. Alle gemeenteraadsleden zitten in één of meer raadscommissies. De leden bereiden zich in de commissies voor op de raadsvergadering. Ze doen dit door de voorstellen te bespreken waarover de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering een besluit neemt. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen.

De raadscommissies hebben drie taken:

  • advies geven aan de gemeenteraad over een voorstel
  • uit eigen beweging advies geven aan de gemeenteraad
  • overleggen met de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders

Vergaderkalender

U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken . In de vergaderkalender ziet u wanneer de  raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.

Mijn Raadsinfo

Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeenteraad en commissies bespreken? Abonneer u dan gratis op Mijn Raadsinfo . U ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering via uw e-mail de agenda en het verslag. U kunt bij aanmelding aangeven voor welke vergaderingen u zich wilt abonneren. Wilt u uw abonnement opzeggen? U kunt zich afmelden.

 

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.