DGH
Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Social Media

Wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook, óók zichtbaar onderaan op deze pagina!

 

 

fb-art

Fractievergaderingen

Hieronder vindt u een overzicht van de openbare fractievergaderingen van DGH. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en worden gehouden in het Gemeentehuis. In verband met het coronavirus kunnen er maar een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden. Wilt u de vergadering bijwonen? Stuur dan een mail voor meer info en aanmelden naar: secretariaat@dgh-heumen.nl

Onderstaande data voor de tweede helft van 2020.

Ma. 21 september 2020
Ma. 26 oktober 2020
Ma. 23 november 2020
Ma. 14 december 2020

Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

De laatste Facebook updates

Steun aan de motie de HoReCa meer ruimte te bieden

In mei stelden wij de betrokken wethouder al de vraag om de Heumense HoReCa meer ruimte te bieden, dit om tegemoet te komen aan inkomstenderving ten gevolge van de Covid crisis. Om deze reden steunen wij dan ook vandaag de motie van onze collega's van de VVD en CDA om de HoReCa meer ruimte te geven.

Wellicht ten overvloed willen we nog het belang van een goede ventilatie benadrukken.

NB. Met oog op de kou is het verder aan te bevelen je als bezoeker warm aan te kleden en aan de HoReCa ondernemers het advies om te voorzien in terrasdekens! ... See MoreSee Less

View on Facebook

DGH gaat niet mee in motie om Vuurwerk in onze gemeente voor dit jaar in zijn algeheelheid af te schaffen

Het CDA, de VVD, D66 en GroenLinks komen vanavond in de gemeenteraad met een motie voor een vuurwerkvrije jaarwisseling in Heumen. Daarbij vragen ze het college tevens om hiertoe achteraf draagvlak te creëren middels het opzetten van een campagne hiertoe.

DGH zal niet instemmen met deze motie, dit om een aantal reden:
-> Doordat de motie nu kort voor de gemeenteraad is ingebracht als 'motie vreemd aan de orde van de dag' is dit nauwelijks bediscussieerd; Zeker bij dit onderwerp waarover iedereen wel een mening heeft, is het belangrijk een goed participatietraject te bewandelen;
-> DGH ziet zeker de nadelen van vuurwerk zoals genoemd, maar dit gebruik draagt bij aan de sociale cohesie en afschaffen meteen is erg rigoreus; Er zou ook gedacht kunnen worden aan een strengere regelgeving rondom het gebruik van vuurwerk, zoals het inperken van het tijdsframe waarin vuurwerk afgestoken mag worden (tot strikt enkel rondom de jaarwisseling, zeg van 23.30 tot 1.00) en het afschaffen van enkel knalvuurwerk;
-> Draagvlak creër je vooraf, dit door er uitgebreid over te spreken en de voor- en nadelen en evt. alternatieve opties met de gemeenschap te delen / uit te wisselen;
-> Er wordt in deze motie geen alternatief aangedragen, zoals bijvoorbeel het instellen van een door de gemeente opgezette centrale vuurwerkshow.
-> Het is erg kort dag voor de Heumense vuurwerkbranche die wellicht al kosten hebben gemaakt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Hans van Diest
“Een bevlogen radioman en aimabel mens, is niet meer.
Onbegrijpelijk, oneerlijk en zo onverwachts.
Hans bedankt voor alle tips en verbetervoorstellen. Je zult verschrikkelijk gemist worden. We missen je nu al."
... See MoreSee Less

View on Facebook

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.