Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

AGENDA

Agenda voor de komende periode

  • 25 januari: openbare fractievergadering (20:00)
  • 8 maart: openbare fractievergadering (20:00) 
  • 12 april: openbare fractievergadering (20:00) 
  • 31 mei: openbare fractievergadering (20:00) 
  • 28 juni: openbare fractievergadering (20:00) 
  • 20 september: openbare fractievergadering (20:00) 
  • 18 oktober: openbare fractievergadering (20:00) 
  • 13 december: openbare fractievergadering (20:00)

Wilt u de bijeenkomst bijwonen?

Stuur een e-mail voor meer informatie en aanmelding naar:

secretariaat@dgh-heumen.nl

Link naar de agenda op de gemeentelijke website>>>