Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

AGENDA

Agenda openbare fractievergaderingen 2021      

  • op 13 december is onze laatste openbare fractievergadering van dit jaar. Aanvang 20:00 uur. De vergaderdata voor het jaar 2022 zullen begin januari bekendgemaakt worden.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen?

Stuur een e-mail voor meer informatie en aanmelding naar:

secretariaat@dgh-heumen.nl

Link naar de agenda op de gemeentelijke website>>>