Agenda voor de komende periode

  •  31 januari: openbare fractievergadering (20:00)

  •  7 maart: openbare fractievergadering (20:00)

  •  11 april: openbare fractievergadering (20:00)

  •  30 mei: openbare fractievergadering (20:00)

  •  27 juni: openbare fractievergadering (20:00)

  •   3 oktober: openbare fractievergadering (20:00)

  •  12 december: openbare fractievergadering (20:00) 

Wilt u de bijeenkomst bijwonen?

 Stuur een e-mail voor meer informatie en aanmelding naar :

secretariaat@dgh-heumen.nl

Ga naar de volledige agenda van de gemeente >>3