Agenda voor de komende periode

  • 25 januari: openbare fractievergadering (20:00)

  •  8 maart: openbare fractievergadering (20:00)

  •  12 april: openbare fractievergadering (20:00)

  •  31 mei: openbare fractievergadering (20:00)

  • 28 juni: openbare fractievergadering (20:00)

  • 20 september: openbare fractievergadering (20:00)

  • 13 december: openbare fractievergadering (20:00) 

Wilt u de bijeenkomst bijwonen?

 Stuur een e-mail voor meer informatie en aanmelding naar :

secretariaat@dgh-heumen.nl

Ga naar de volledige agenda van de gemeente >>3