DGH

Democraten Gemeente Heumen als grootste partij buitenspel

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad hebben de politieke partijen hun adviezen voor de samenstelling van een nieuwe coalitie afgegeven aan de informateur. De informateur adviseert op basis hiervan dat CDA, D66, Groen Links en VVD gesprekken aangaan om een coalitieakkoord tot stand te brengen. Democraten Gemeente Heumen (DGH) zit daar als veruit grootste partij niet bij. De door DGH geuite voorkeur om gesprekken te voeren met CDA en D66 of Groen Links is niet gehonoreerd. De vier partijen die nu samen aan de slag gaan stellen dat met hen het meest recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag: ‘partijen die gewonnen hebben of tenminste niet verloren hebben komen het meest in aanmerking voor het deelnemen aan het College van B&W’, zo stelt het verslag van de informateur verwijzend naar de argumentatie van de vier partijen.

DGH denkt hier anders over. Om meerdere redenen. Het is ondemocratisch om de grootste partij geen gelegenheid te geven tot gesprekken. Bovendien, het verlies van DGH is heel beperkt, gegeven de komst van een nieuwe partij. Het argument dat DGH is teruggevallen van 7 naar 5 zetels verdoezelt de werkelijkheid. DGH  gaat feitelijk van 6,5 naar 5,6 zetels en levert hiermee 0,9 zetel in. Bij de komst van een nieuwe partij op het verkiezingstoneel (D66) is dat al met al een mooi resultaat waarbij slechts 12 stemmen meer nog een extra zetel opgeleverd zou hebben.

DGH heeft vier jaar getoond verantwoordelijkheid te willen dragen en op alle fronten besluiten niet uit de weg te gaan. Inhoudelijk-programmatisch zijn de verschillen tussen partijen niet groot, eerder is sprake van verschil in accenten. Met de keuze om zonder DGH de besprekingen te starten wordt bovendien voorbij gegaan aan het feit dat DGH een grote groep kiezers vertegenwoordigt: precies een derde van de Heumenaren die een stem hebben uitgebracht. DGH alleen heeft net zo veel stemmen als CDA en VVD samen. Democraten Gemeente Heumen is evenwel trots dat kiezers het beleid van de partij zijn blijven ondersteunen, zowel qua opkomst als met hun stem. De partij dankt hen hiervoor van harte en zal zich de komende jaren sterk maken voor de belangen van alle Heumenaren.

 

Malden, 28 maart

Leo Jansen, lijsttrekker Democraten Gemeente Heumen

Herman Katteler, fractievoorzitter aflopende raadsperiode

 

–———————————-

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met bovengenoemden:

Leo Jansen 06 5391 1703

Herman Katteler 06-5111 9457

29/03/2018
top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.