DGH

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt gekozen door de inwoners. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er moet gebeuren. Hij stelt dus de kaders van het beleid vast. Daarnaast komt de gemeenteraad op voor de belangen van inwoners, ondernemers en instellingen. De raad controleert het college van B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente.

Vergaderingen van Raads- en commissieleden

De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid in het zogenaamde BOB-model. Hierin worden de verschillende fasen die samenhangen met een besluit van de gemeenteraad gescheiden.

Lees meer …

Vergaderkalender

U kunt als toehoorder bij de vergaderingen van Raads- en commissieleden aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. In de vergaderkalender ziet u wanneer de  Raads- en commissieleden de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt vindt u de agenda en bijbehorende vergaderstukken.

Nieuws van onze Gemeente

Alles over het bestuur van onze Gemeente vind u via de homepage van onze gemeente onder het kopje ‘Over de Gemeente’.

Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeente doet? Abonneer u dan gratis op de digitale nieuwsbrief . U ontvangt dan alle gemeentelijke nieuwsberichten elke week in uw mailbox.

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.