Ik denk eraan om vrijwilliger te worden

    Ik denk eraan om politiek actief te worden

    Bij het verzenden van dit formulier wordt u verzocht de contributie van € 10,– per kalenderjaar over te maken op IBAN-nummer: NL79RABO014.13.08.621 t.n.v. Democraten Gemeente Heumen te Malden.