Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De DGH-partij verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en geïnteresseerden voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van financiële administratie, statistisch onderzoek, het voeren van campagnes en het gericht informeren over diverse interessegebieden.
de DGH-partij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.