Onze Speerpunten :

 1.  Versterken sociale samenhang

 2. Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

 3. Bevorderen duurzaamheid

 4. Bestuur dicht bij de mensen

lees meer>>>

De kern van ons programma :

 1. Sociale samenhang en zorg

 2. Leefbaarheid en voorzieningen

 3. Wonen en openbare ruimte

 4. Mobiliteit

 5. Buitengebied en recreatie

 6. Werken en ondernemen

 7. Openbare orde en veiligheid

 8. Duurzaamheid

 9. Bestuur & financiën

lees meer>>>