Onze Speerpunten :

  1.  Versterken sociale samenhang

  2. Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

  3. Bevorderen duurzaamheid

  4. Bestuur dicht bij de mensen

lees meer>>>

De kern van ons programma :

  1. Zorg & welzijn

  2. Maatschappelijke voorzieningen

  3. Algemene uitgangspunten DGH

  4. Wonen

  5. Samenwerking met de samenleving

lees meer>>>