DGH

Vergaderwijze Gemeenteraad

Vergaderen volgens het BOB-model

De eerste fase is de Beeldvormende fase. Raads- en commissieleden winnen in deze fase informatie in over een onderwerp, bekijken verschillende scenario’s en alternatieven en kunnen voordat het college een voorstel heeft opgesteld hun wensen uiten.

Na een Beeldvormende vergadering gaat het college aan de slag met het opstellen van een raadsvoorstel over een onderwerp. Dit raadsvoorstel wordt enkele maand(en) later behandeld in een Oordeelsvormende fase.

De tweede fase is de Oordeelsvormende fase. Raads- en commissieleden bespreken het voorstel van het college aan de raad over een onderwerp en gaan met elkaar in gesprek over de inhoud van het voorstel. Ze krijgen gelegenheid om hun standpunten te delen en te verkennen welke opvattingen er leven bij de verschillende fracties.

Een raadsvoorstel dat in de oordeelsvormende vergadering is behandeld stroomt door naar de eerstvolgende raadsvergadering.

De derde en laatste fase is de Besluitvormende fase. Dit is de raadsvergadering. Raadsleden maken hun standpunt kenbaar en verdedigen dit, na een debat volgt een  raadsbesluit.

Aan de Beeldvormende en de Oordeelsvormende vergaderingen nemen ook commissieleden deel die geen lid zijn van de gemeenteraad. Iedere fractie mag zelf beslissen wie zij bij een vergadering aan tafel willen hebben. Dit kan per onderwerp verschillen.

Naast de gemeenteraadsleden van DGH: Leo Jansen, Herman Katteler, Rieks Dikkers, Theo Noy en Vincent Arts zijn voor DGH beëdigd als commissielid: Ronald Hunse, Birgit Borghans, Bas Hilbrands en Eric van Loveren. Elk met een eigen portefeuille.

 

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.