Wie zijn wij

Democraten Gemeente Heumen (DGH) is de enige echt lokale partij in de gemeente Heumen. In de afgelopen 54 jaar heeft de partij meerdere keren succesvol deelgenomen aan de coalitie.

DGH staat voor de betrouwbaarheid van openbaar bestuur, door solide en gedragen keuzes te maken en daarbij transparant te handelen. DGH wil vanuit vertrouwen samen optrekken met inwoners om het leven in onze gemeente zo aangenaam en toekomstbestendig mogelijk te maken. Wij gaan daarbij uit van duurzaamheid en een solide financieel beleid. Wij zouden graag zien dat iedereen naar vermogen bijdraagt, waarbij de menselijke maat leidend is.

Onze lijsttrekker Vincent Arts stelt zich voor

Ik zit sinds 2018 voor DGH in de raad. Ik ben 66 jaar geboren en getogen in Overasselt en woon sinds 2000 met veel plezier in Heumen. Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en drie kleinkinderen. Sinds 2006 ben ik bestuursvoorzitter van verenigingsgebouw Terp in Heumen. Hierdoor heb ik veel contact met verenigingen en maatschappelijke instellingen. Het geeft heel veel voldoening te kunnen samenwerken met inwoners om het leven in ons dorp zo aangenaam mogelijk te maken. Ik zit sinds 2018 voor DGH in de raad en ook voor grote vraagstukken als duurzaamheid en woningbouw werk ik het liefst direct met onze inwoners samen. Als draagvlak daar ontbreekt zijn maatregelen vaak gedoemd te mislukken.

Ik kwam al vroeg in contact met de gemeentepolitiek en zet me graag in voor de inwoners van gemeente Heumen. Het dorpse- landelijk karakter van onze gemeente bevalt me zeer goed. De afgelopen vier jaar heb ik me onder inspirerende leiding van Leo Jansen verder kunnen ontwikkelen in de politiek en sta ik waar ik nu sta. 

 

Voor DGH is het belangrijk dat je op gemeentelijk niveau zoveel mogelijk verschillende meningen en stromingen kunt samenbrengen. Zo kun je vanuit verschillende invalshoeken de grote uitdagingen waar we voor staan benaderen. Ik kan me geen betere manier bedenken om onze inwoners te vertegenwoordigen.

Kiezen voor een lokale partij


DGH vertegenwoordigt, als lokale partij, al meer dan vijftig jaar de inwoners van onze gemeente. Zonder enige binding aan een landelijke politieke partij. De raads- en commissieleden van DGH zijn verschillend van politieke achtergrond en zijn daarmee een afspiegeling van onze samenleving. Onderwerpen op de politieke agenda worden door onze partijleden niet benaderd vanuit één landelijke ideologie, maar worden, vanuit diverse invalshoeken op lokaal niveau benaderd en op praktische wijze opgelost.

Kortom wij zijn van U, doen het voor U en samen met U!

Stem lokaal, stem DGH op 16 maart!