Leo Jansen

Fractievoorzitter / Lid Presidium

Aandachtsgebieden:
 • Alle bestuurszaken
 • Ondermijning en veiligheid.                     
 • Centrum plan en kanaalzone
 • Kadernota en begroting
 • BVO-Dran

Vincent Arts

Wethouder

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening (Kanaalzone en Vitaal Centrum Malden in combinatie met Financiën)
 • Wonen – inclusief Omgevings Dienst Regio Nijmegen (ODRN)
 • Omgevingswet
 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme

Looistraat 3 6582 BA Heumen

Wim Wink

Wethouder

Portefeuille:

 • Burgerparticipatie
 • Externe communicatie (inclusief lokale omroep)
 • Dorps- en wijkplatformen (inclusief dorpshuizen en gemeentelijke gebouwen)
 • Publieke dienstverlening & Evenementen
 • Energie- en warmtetransitie – Regionale Energie Strategie (RES)
 • Verduurzaming

Hollestraat 51, 6612AV Nederasselt

024 358 83 00

Rieks Dikkers

Raadslid

Aandachtsgebieden:

 • Werkbedrijf 
 • MGR

06-41190464

Ronald Hunse

Raadslid

Aandachtsgebieden:  

 • Duurzaamheid 
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Groene Metropool

06-29554537

Theo Noy

Raadslid

Aandachtsgebieden:

 • Duurzaamheid 
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Groene Metropool

06-22692726

Marcel Hermens

Raadslid

Aandachtsgebieden: 

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • ODRN
 • Milieustraat en Dar

06-48461300

Brigitte Ebben

Raadslid

Aandachtsgebieden:

 • Veilig thuis
 • Jeugdzorg
 • WMO

06-30588262