Wie zijn wij

Democraten Gemeente Heumen (DGH) is de enige echt lokale partij in de gemeente Heumen. In de afgelopen 54 jaar heeft de partij meerdere keren succesvol deelgenomen aan de coalitie.

DGH staat voor de betrouwbaarheid van openbaar bestuur, door solide en gedragen keuzes te maken en daarbij transparant te handelen. DGH wil vanuit vertrouwen samen optrekken met inwoners om het leven in onze gemeente zo aangenaam en toekomstbestendig mogelijk te maken. Wij gaan daarbij uit van duurzaamheid en een solide financieel beleid. Wij zouden graag zien dat iedereen naar vermogen bijdraagt, waarbij de menselijke maat leidend is.

Kiezen voor een lokale partij

DGH vertegenwoordigt, als lokale partij, al meer dan vijftig jaar de inwoners van onze gemeente. Zonder enige binding aan een landelijke politieke partij. De raads- en commissieleden van DGH zijn verschillend van politieke achtergrond en zijn daarmee een afspiegeling van onze samenleving. Onderwerpen op de politieke agenda worden door onze partijleden niet benaderd vanuit één landelijke ideologie, maar worden, vanuit diverse invalshoeken op lokaal niveau benaderd en op praktische wijze opgelost.