Wie zijn wij

Democraten Gemeente Heumen (DGH) is een stabiele, lokale partij die al  meer dan 50 jaar op een kritische en vooral constructieve manier actief is in de gemeente Heumen. Meermalen als collegepartij, zoals ook in de afgelopen periode. De samenvoeging met SAMEN VERDER heeft Democraten Gemeente Heumen versterkt. Het is nu de enige lokale partij in onze gemeente. Wij staan voor betrouwbaarheid van het openbaar bestuur en daar kunt u ons op aanspreken. DGH richt zich op een evenwichtige, duurzame ontwikkeling van de kernen Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt en het gevarieerde buitengebied. Leden van DGH zijn een goede afspiegeling van onze samenleving en zijn, landelijk gezien, divers van politieke kleur. Wat ons bindt is een grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en hart voor de lokale samenleving.

 

Kiezen voor een lokale partij

DGH is als lokale partij diep geworteld in de gemeenschap. Het initiatief voor onze partij komt vanuit de inwoners zelf zonder partijpolitieke sturing van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en kunnen ons hierdoor onbelemmerd inzetten voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Wij informeren elkaar over de lokale vraagstukken en komen zo tot een gezamenlijk standpunt. Wij nemen de signalen van onze inwoners serieus en betrekken hen graag bij onze besluitvorming. DGH staat voor lokaal maatwerk. Uw steun voor DGH is van vitaal belang!